Aktuelle opgaver

KØBENHAVN JESU HJERTE KIRKE

Orglet i Jesu Hjerte kirke restaureres i 2020. Det er bygget 1899 af G. Stahlhuth, Aachen, med 24 stemmer på HV-SV-P.I 1938 blev orglet restaureret og klangligt omarbejdet af Marcussen & Søn.
Spillebordet genanvendtes, men i 1947 erstattede firmaet Kemper det med et nyere, brugt spillebord (fra Gustavskirken i Kbh.), som blev anbragt fritstående på pulpituret, og man tilføjede et rygpositiv. I forbindelse med restaureringen fremstiller vi et nyt 2-manuals spillebord, stilmæssigt tilpasset Stahlhuths orgel, og rygpositivet udgår.
Fra dette værk genanvendes historiske piber (Gedakt 8’, Gambetta 4’, Rørfløjte 4’), som oprindeligt stod i Marcussen & Reuter-orglet i Sct. Ansgars Kirke i Bredgade, og de indbygges i et nyt kororgel, med 5 stemmer.

HERBORG KIRKE

I 2020 leveres nyt orgel med 16 stemmer, 2 manualer og pedal til Herborg kirke, Skjern Provsti. Kirkens pulpitur nedtages og det nye orgel opstilles i kirkerummets nordvestlige hjørne. Manualværkernes kilebælg samt blæser anbringes på kirkeloftet.
Orglets grund-idé er et gennemført klassisk orgel, med brystværk, hovedværk og pedalværk, og med mekanisk traktur og registratur.

ÅRHUS DOMKIRKE


I 2018-2020 restaurerer vi orglet i Århus Domkirke. Orglet er bygget af Th. Frobenius & Co. i 1928, med genanvendelse af L.D. Kastens facade fra 1730. Orglet omfatter i dag 89 stemmer. Størstedelen af pibematerialet hidrører fra 1928-orglet, dog med talrige senere forandringer. Orglet omfatter også ældre pibemateriale, bl.a. 1730 (L.D. Kastens), 1855 (P.U.F. Demant), 1869-76 (J.A. Demant).

Orglets originaldisposition og klang rekonstrueres til situationen i 1928, ved tilbageføring og –flytning af piberne til deres oprindelige pladser, herunder skal omarbejdede piber, som er blevet anvendt i nye stemmer, tilbageføres til deres oprindelige konstruktion og tonehøjde. Registre som mangler helt, erstattes med rekonstruktioner, eller tilsvarende, gamle piber.

KONCERTSALEN DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM


I 1946 leverede Marcussen & Søn orglet til Statsradiofoniens Koncertsal. I 2009 blev 1. etape af orglets restaurering, med istandsættelse og efterintonation af pedalværket udført. I 2017 restaureredes manualværker, med bl.a. istandsættelse af el-pneumatisk traktur. Endvidere blev bælge istandsat og spillebordet forsynet med nye systemer til trakturoverførsel og sættekombinationer.

I pedalværket tilføjedes Basun 16′ og Trompet 8′, og bestående chamade trompeter ændrede navn til Trompette 8′ og Bombarde 16′. I 2020 følger en efterintonering af orglet.

NYT ORGEL RY KIRKE


I 2021 leverer vi nyt orgel til Ry kirke, med 16 stemmer på hovedværk, svelleværk, pedal. Hovedværket stilles forrest og facadepiber anbringes i de to buede muråbninger. Svelle- og pedalværker anbringes bagved. Spillebordet anbringes på et nyt pulpitur i kirkerummets nordside, og orglets spille- og registerfunktioner overføres elektrisk (spilletraktur elektro-pneumatisk). Sættekombinationsanlæg af fabrikat Sinua. Orglets design udføres i samarbejde med Rubow arkitekter.


VOR FRUE KIRKE I NYBORG


Vi udfører ombygning og udvidelse af hovedorglet i Vor Frue kirke. Orglet er bygget af Poul-Gerhard Andersen i 1973 (med anvendelse af piber fra kirkens tidligere orgler). Senere blev orglet omdisponeret og setzeranlæg tilfføjet i 2010 af samme. 37 stemmer på rygpositiv, hovedværk, svelleværk, pedal. Med igangværende projekt tilføjes: Bordun 32’, Principal 16’, Rauschquint III i pedalet. Bordun 16’/Gedakt 8’ i hovedværket. Traversfløjte 8’, Principal 16’ i svelleværk. Principal 8’ i rygpositiv. Desuden tilføjes en cymbelstjerne.


SE OG HØR VORES ORGLER


Klangen i et Marcussen & Søn orgel er noget helt særligt. Klangen har siden virksomhedens start været en central del af vort kendetegn – det er den fortsat. Et Marcussen & Søn orgel kendes på klangen. Vi er stolte af, at flere musikelskere både kan mærke og høre, når det er et Marcussen & Søn orgel, der spilles på. Vi sætter en ære i, at det orgel vi bygger, passer perfekt til rummet, hvor det skal stå.


Se mere her