Bæredygtighed

Vi har monteret vores eget vandrensningssystem, så vandet fra produktionen renses for metaller såsom bly, inden det ledes videre ud til byens rensningsanlæg. På den måde har vi samtidig kontrol med hele processen fra bearbejdningen af tin til piberne til afskaffelsen af restprodukter.

Mange restprodukter får desuden lov til at indgå i næste produktion, for eksempel indgår tiloversblevne tinspåner i næste bearbejdning af tin.

Når vi kan holde næsten samtlige produktionsfaser inden for virksomhedens døre, sikrer det desuden, at der udskilles mindre CO2, da delelementerne dermed transporteres mindre rundt på landevejene.

VORES MISSION


Vi glæder organister, kirkegængere og andre musikelskere over hele verden med gedigne pibeorgler, der altid klinger godt.