Grundtvigs Kirke · Hovedorgel

» Kirkeorgler 1848-

Grundtvigs Kirkes hovedorgel, vestorglet, er fra 1965. Det er tegnet af Esben Klint, sønnesøn af kirkens bygmester, arkitekt P.V. Jensen-Klint. Orglet har 55 stemmer, fire manualer og pedal. I 2014 er dispositionen udvidet med 4 stemmer, 4 el-koblinger, og et klokkespil.

Baspiben til venstre er Skandinaviens største facadepibe. Den er over 11 m lang (32 fod) og vejer 425 kg.

Højde 16,2 Bredde: 7,6 Dybde: 1,6 (+0,5)
Koblinger: RP/HV, OV/HV, BV/HV, HV/P, RP/P, BV/P, OV/P (tilføjede el-kobler 2014: OV/HV, OV 16’/OV, OV/RP, OV/BV)
Tremulanter: I, III, IV
Mekanisk spilletraktur.
Mekanisk registratur, pedal dog oprindeligt elektrisk.  I 1998 blev registraturet ombygget til dobbeltregistratur (mekanisk + elektrisk) for hele orglet. Et sættekombinationsanlæg blev installeret ved samme lejlighed.
Kombinationer: 4 x 256
Stemmer: 59
Piber: 4030 (+ 212 piber fra 2014)

Klokkespil: 8 klokker, mekanik drives med vindhjul

grundtvigskirken_mainorgan_marcussen

grundvigskirken_mainorgan_marcussen

grundtvigskirken_interior2

I. Manual II. Manual IIl. Manual IV. Manual Pedalværk
Rygpositiv
Principal 8’
Gedakt 8’
Quintatøn 8’
Oktav 4’
Rørfløjte 4’
Oktav 2’
Nasat 1 1/3’
Sesquialtera 2 kor
Scharf 5-6 kor
Dulcian 16’
Krumhorn 8’
Tremulant
Hovedværk
Principal 16’
Oktav 8’
Spidsfløjte 8’
Oktav 4’
Nathorn 4’
Quint 2 2/3’Terts 1 3/5′ (2014)
Oktav 2’
Mixtur 6-8 kor
Cymbel 3 kor
Trompet 16’
Trompet 8’ (2014)

Klarin 8′ (1965/2014)

Brystværk
Trægedakt 8’
Kobbelfløjte 4’
Principal 2’
Waldfløjte 2’
Sivfløjte 1’
Cymbel 2 kor
Regal 8’
Skalmeje 4’
Tremulant
Overværk (i svelleværk)
Gedakt 16’
Rørfløjte 8’
Viola di Gamba 8’Vox coelestis, fra c (2014)
Principal 4’
Traversfløjte 4’
Flautino 2’
Cornet 3 kor
Mixtur 5-6 kor
Trompet 8’
Obo 8’

Trompet 4′ (2014)
Tremulant

Principal 32’
Oktav 16’
Subbas 16’
Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Pommer 4’
Nathorn 2’
Mixtur 6 kor
Basun 32’ (2014, tidl. Fagot 32′)
Basun 16’ (1965/2014)
Fagot 16’
Trompet 8’
Trompet 4’
Cornet 2’