Dybbøl Kirke

» Kirkeorgler 1848-

Facaden på orglet i Dybbøl Kirke stammer fra det 12-stemmige orgel, som Johann Daniel Busch fra Itzehoe, Tyskland, byggede til kirken i 1752. I 1790-91 blev kirkeskibet forlænget, og orglet måtte flyttes. Arbejdet blev udført af orgelbygger Angel fra Flensborg. Under Treårskrigen 1848-50 blev orglet desværre ødelagt.

Marcussen & Søn 1976 / 2012.
Facade genanvendt: Johann Daniel Busch 1752.
19 stemmer og 2 transmissioner.
Mekanisk traktur, elektrisk registratur m. sættekombinationer.
Tremulant: SV
Koblinger: HV+SV, P+HV, P+SV, HV+SV16’
Omfang: C – g3, C – f1

dybbølkirke_marcussen

dybbøl_kirke_marcussen2

I 2012 ombyggedes og udvidedes orglet, til 19 stemmer (1.110 piber) og to transmitterede stemmer. Den fælles hovedværks- og pedalværksvindlade, som befinder sig bag den historiske facade, omfatter nu en Trompet 8′, der kan spilles fra Hovedværk eller pedal.
Fornyelse af vindlader og orgelhus til II. manualværk, så der nu findes et egentligt svelleværk med otte stemmer i forhold til de blot fire stemmer i det gamle svelle-/brystværk. Herunder en strygende Gamba 8’, som er særligt anvendelig i romantisk orgelmusik.
Tilbygning af pedalsektion med to nye stemmer, herunder den karakteristiske rørstemme Fagot 16’. Genanvendelse af spillebordet, nu placeret fritstående i pulpiturets sydside, så organisten har godt udsyn over kirkerummet. Fornyelse af delene i den mekaniske spillemekanik, der er skjult under podiegulve.
Tilbygning af en ekstra kobling, en suboktav-kobling I+II16’, som kan farve klangen kraftigere og mørkere. Når der spilles på hovedværket følger svelleværkets registre nemlig med en oktav under.
Fornyelse af registertavlerne, og stemmerne aktiveres nu elektrisk med elektromagneter til træk af vindladerens sløjfer. Det har banet vejen for installationen af et sættekombinationsanlæg, hvormed registreringer af orglets stemmer, koblinger og tremulant kan forprogrammeres elektronisk, og hurtigere registerskift kan foretages ved kun at aktivere en trykknap eller et trin.

I. Manual II. Manual Pedalværk
Hovedværk
Principal 8’
Rørfløjte 8’
Oktav 4’
Kobbelfløjte 4’
Oktav 2’
Mixtur 4 kor
Trompet 8’
Svelleværk
Gamba 8’
Gedakt 8’
Fløjte 4’
Flachfløjte 2’
Quint 2 2/3’
Terts 1 3/5’
Quint 1 1/3’
Fagot/Obo 8’
Subbas 16’
Oktav 8’  transm. fra HV
Gedakt 8’
Oktav 4’
Fagot 16’
Trompet 8’  transm. fra HV