Aktuelle opgaver

KØBENHAVN JESU HJERTE KIRKE

Orglet i Jesu Hjerte kirke restaureres i 2020. Det er bygget 1899 af G. Stahlhuth, Aachen, med 24 stemmer på HV-SV-P.I 1938 blev orglet restaureret og klangligt omarbejdet af Marcussen & Søn.
Spillebordet genanvendtes, men i 1947 erstattede firmaet Kemper det med et nyere, brugt spillebord (fra Gustavskirken i Kbh.), som blev anbragt fritstående på pulpituret, og man tilføjede et rygpositiv. I forbindelse med restaureringen fremstiller vi et nyt 2-manuals spillebord, stilmæssigt tilpasset Stahlhuths orgel, og rygpositivet udgår.
Fra dette værk genanvendes historiske piber (Gedakt 8’, Gambetta 4’, Rørfløjte 4’), som oprindeligt stod i Marcussen & Reuter-orglet i Sct. Ansgars Kirke i Bredgade, og de indbygges i et nyt kororgel, med 5 stemmer.

HERBORG KIRKE

I 2020 leveres nyt orgel med 16 stemmer, 2 manualer og pedal til Herborg kirke, Skjern Provsti. Kirkens pulpitur nedtages og det nye orgel opstilles i kirkerummets nordvestlige hjørne. Manualværkernes kilebælg samt blæser anbringes på kirkeloftet.
Orglets grund-idé er et gennemført klassisk orgel, med brystværk, hovedværk og pedalværk, og med mekanisk traktur og registratur.

ÅRHUS DOMKIRKE


I 2018-2020 restaurerer vi orglet i Århus Domkirke. Orglet er bygget af Th. Frobenius & Co. i 1928, med genanvendelse af L.D. Kastens facade fra 1730. Orglet omfatter i dag 89 stemmer. Størstedelen af pibematerialet hidrører fra 1928-orglet, dog med talrige senere forandringer. Orglet omfatter også ældre pibemateriale, bl.a. 1730 (L.D. Kastens), 1855 (P.U.F. Demant), 1869-76 (J.A. Demant).

Orglets originaldisposition og klang rekonstrueres til situationen i 1928, ved tilbageføring og –flytning af piberne til deres oprindelige pladser, herunder skal omarbejdede piber, som er blevet anvendt i nye stemmer, tilbageføres til deres oprindelige konstruktion og tonehøjde. Registre som mangler helt, erstattes med rekonstruktioner, eller tilsvarende, gamle piber.

UDVIDELSE AF ORGLET I HØRNING KIRKE


Orglet omdisponeres og udvides til 14 stemmer. Det er bygget i 1982 af Bruno Christensen & Sønner, i 2005 er orglet opstillet på et nyt pulpitur. Orglet havde tidligere manualværker indrettet på fælles vindlade. Det ombyggede orgel indrettes med et nyt svelleværk, som placeres over hovedværket.

Orgelfacaden suppleres med en bagvedliggende facaderamme til de største 8’ piber.

KONCERTSALEN DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM


I 1946 leverede Marcussen & Søn orglet til Statsradiofoniens Koncertsal. I 2009 blev 1. etape af orglets restaurering, med istandsættelse og efterintonation af pedalværket udført. I 2017 restaureredes manualværker, med bl.a. istandsættelse af el-pneumatisk traktur. Endvidere blev bælge istandsat og spillebordet forsynet med nye systemer til trakturoverførsel og sættekombinationer.

I pedalværket tilføjedes Basun 16′ og Trompet 8′, og bestående chamade trompeter ændrede navn til Trompette 8′ og Bombarde 16′. I 2020 følger en efterintonering af orglet.

SE OG HØR VORES ORGLER


Klangen i et Marcussen & Søn orgel er noget helt særligt. Klangen har siden virksomhedens start været en central del af vort kendetegn – det er den fortsat. Et Marcussen & Søn orgel kendes på klangen. Vi er stolte af, at flere musikelskere både kan mærke og høre, når det er et Marcussen & Søn orgel, der spilles på. Vi sætter en ære i, at det orgel vi bygger, passer perfekt til rummet, hvor det skal stå.


Se mere her