Ombygning

Vi har igennem tiderne fået mulighed for at ombygge flere eksisterende orgler. Opgaverne har været meget forskelligartede, og de har omhandlet alt fra at tilbygge en enkelt, selvstændig pedalstemme i et pibeorgel med ét manualværk til omfattende arbejder, hvor et ekstra manualværk, ofte et svelleværk, bygges til et orgel.

Når vi ombygger et pibeorgel, har vi stor respekt for orglets oprindelige klang og design. Derfor genbruges den eksisterende facade ofte, og nyt pibemateriale tilpasses den eksisterende klangstil, da der i de gamle orgler som regel indgår bevaringsværdigt pibemateriale.

Grundtvigskirken_orgelombygning1