Nybygning

Vores medarbejdere bidrager med hver deres ekspertise under forarbejdelsen af træet og metallet i værkstederne til færdiggørelsen af instrumentet i kirken. Det er et kendetegn for Marcussen & Søn, at alle faggrupper er repræsenteret, og vi er særligt stolte af, at vi fortsat varetager fremstillingen af metalpiber og tungestemmer i vores egne værksteder og vores eget støberi.

Intonationsværkstedet

Planlægningsfasen begynder i intonationsværkstedet, hvor vindtrykket og pibedimensionerne (mensurerne) bestemmes: Pibekroppens diameter, labium-bredde, opsnitshøjde, fodhul, pibeskæg, godstykkelse og eventuelt stemmeslids. Mensurerne er særligt vigtige for det klanglige resultat. Mensurer og vindtryk planlægges med udgangspunkt i det rum, som orglet er bestemt til: Akustiske forhold, rummets størrelse samt forventninger til orglets klanglige udtryk og styrke. Intonatørens arbejde bygger på firmaets lange tradition, på en samling af mensurer fra talrige tidligere orgelprojekter, og på orgelbyggerens egen erfaring og intuition. Intonatøren skal kunne forestille sig det nye pibeorgels klanglige udfoldelse i det konkrete rum.

støberiet

intonationsværksted_marcussen2

Tegnestuen

Planlægningen fortsætter i tegnestuen, hvor en nøjagtig tegning af orglets facade og værkets opstilling udarbejdes. Når et nyt kirkeorgel bygges, er det for eksempel nødvendigt at inddrage myndighederne, den kongelige bygningsinspektør, nationalmuseet og kirkeministeriets orgelkonsulent. I tegnestuen udarbejdes også løbende 3D-tegninger i målestok 1:1 af orglets komponenter. 3D-tegningerne er med til at sikre præcisionen og kvaliteten af hver enkelt komponent, når den tager form i vores værksteder.

tegnestuen_Marcussen-feb13_1078

Spillebordskasse_mobil

Maskin- og træværksteder

I maskin- og træværksteder fremstilles orgelhuse, vindlader, spillebord, dele til spille- og registermekanik, bælge, træpiber og rørstemmehoveder efter klassiske håndværkstraditioner. Orgelbyggeren udsøger omhyggeligt den træsort, der kan opfylde den konkrete orgelkomponents funktion, og valget falder ofte på dansk egetræ og nordskandinavisk fyr, men også træsorter som ibenholt, nøddetræ, palisander, cedertræ og mahogni benyttes.

trælager_Marcussen

maskinværksted_marcussen

værkstedet_marcussen6

Støberiet

I støberiet fremstilles de rå tinplader, som videreforarbejdes på den store høvlemaskine. Rutinerede pibemagere i metalpibeværkstedet udfører derefter præcisionsarbejdet med at fremstille metalpiber i forskellige former og størrelser. Piberne fremstilles i legeringer varierende fra højt blyindhold i fløjtestemmer til et højt tinindhold i facadepiber.

støberi_Marcussen_0939

pibemager_Marcussen-feb13_0922

Orgelsalen

Når de forskellige orgelkomponenter er klar til brug, bringer medarbejderne alle delene fra de forskellige værksteder ind i orgelsalen – hjertet i orgelbyggeriet. Her samles og afprøves alle dele, inden de atter skilles ad, så de nænsomt kan transporteres ud til deres bestemmelsessted, hvor orglet samles og intoneres, så både design og klang passer til orglets nye omgivelser.

orgelsal_Marcussen_april13_1357

orgelsal_Marcussen_april13_1366b

orgelsalen_Marcussen_april13_1398