Vestervig Kirke

» Kirkeorgler 1848-

For orgelbyggeren lød opgaven at skabe et stort og mangesidigt orgel til Vestervig kirkes så anselige og akustisk fordelagtige kirkerum, et orgel udover det sædvanlige og med det formål at medvirke til en yderligere udbygning, af landsdelens kirkemusikalske aktiviteter. I samarbejde med organister og arkitekter førte dette til et orgel med 52 stemmer fordelt på fire manualværker og pedalværk. Dets facade afspejler denne gruppering: Rygpositivet forrest ved pulpitur-forkanten, hovedværket i tårnbuen og kraget ud over pladsen til koret, bombarde- og pedalværket på fælles plads bag det højeste facadeparti, endelig svelleværket bagtil og ikke synligt fra kirken. Instrumentets opbygning og disposition følger i det væsentlige de orgelbygnings mæssige traditioner, afvigende herfra er dog bl.a. bombardeværket, der her har en dobbelt funktion. Det tjener som et supplement til pedalværket, og det kan desuden udnyttes som et kraftfuldt klingende manualværk tilsluttet spillebordets fjerde klaviatur. Orglet indeholder mere end 4200 piber af tin-blylegering, kobber og mahogni med tonehøjder spændende fra 16 svingninger pr. sekund i stemmen Subbas 32’, hvis store træpiber er placeret op ad sydvæggen, til over 9000 svingninger pr. sekund i Cymbel 3 kor, der omfatter piber kun på størrelse med en blyant. Instrumentet byder herved på et væld af klanglige farver og kombinations muligheder, og hvert værk i orglet repræsenterer en egen klangkarakter, alt med det formål at yde de forskellige stilarter indenfor orgelmusikken størst mulig retfærdighed. Fra det fritstående spillebord, der muliggør god kontakt mellem organist og kor, styres orglet via det prøvede og spilletekniske mest fordelagtige mekaniske system. Derimod udnyttes vor tids tekniske muligheder til elektrisk betjening af de forskellige stemmer. Dette tillader også indstilling af kombinationer af stemmer på forhånd, hvorved det lader sig gøre at foretage hurtige skift. I 2010 blev kombinationssystemet fornyet, således at der nu findes 7.680 kombinationer. Samme år blev en Obo 8′ tilbygget i svelleværket.

Compass: C-a 3,  C-f 1
Key action: Mechanical
Stop action: Electrical
Couplers, mechanical: RP/HV, HV/P, RP/P
Couplers, electrical: SV/HV, B/HV, SV/RP, B/SV, SV/P, B/P
Tremulants: RP, SV
Stops: 53
Temperament & pitch: Equal, a’=440 Hz. at 20°C.
Pipes:4.224
Voicing: Albrecht Buchholtz
Consultant: Svend Prip
Architect: Poul Hansen og Ib Lydholm
Work completed: 1978

Vestervig_031_Marcussen

Vestervig_026_marcussen

I. Manual II. Manual III. Manual III. Manual Pedalværk
Rygpositiv  I
Principal 8’
Rørfløjte 8’
Oktav 4’
Gedaktfløjte 4’
Nasat 2 2/3’
Spilfløjte 2’
Terts 1 3/5’
Larigot 1 1/3’
Mixtur 4 kor
Cromorne 8’
Regal 8’
Hovedværk  II
Quintatøn 16’
Principal 8’
Spidsfløjte 8’
Oktav 4’
Rørfløjte 4’
Quint 2 2/3’
Oktav 2’
Mixtur 5-6 kor
Scharf 2-3 kor
Trompet 16’
Trompet 8’
Svelleværk III
Bordun 16’
Traversfløjte 8’
Gedakt 8’
Viola di Gamba 8’
Vox Celeste 8’
Fugara 4’
Hulfløjte 4’
Nasat 2 2/3’
Octavin 2’
Terts 1 3/5’
Piccolo 1’
Mixtur V
Cymbel III
Fagot 16’
Trompet 8’Obo 8′
Vox Humana 8’
Clairon 4’
Bombardeværk IV
Principal 16’
Oktav 8’
Oktav 4’
Cornet 5 kor
Mixtur 5 kor
Bombarde 16’
Trompet 8’
Trompet 4’The pipes in this division are scaled and voiced to be used also in the pedal.
Pedal
Subbas 32’
Subbas 16’
Gedakt 8’
Kobbelfløjte 4’
Nathorn 2’’