Vejleå Kirke · Ishøj

» Kirkeorgler 1848-

Vejleå-orglet er hverken et kompromis-orgel eller et forsøg på stilkopi, men repræsenterer – ligesom konservatorie-orglet i Esbjerg – på sin måde et ønske om at sublimere den særlige danske „universelle“ orgelklang, hvor stræben efter elementær skønhed og det faktisk musikalsk overbevisende er vigtigere end „autencitet“. Spillebordets dominerende træsort er ask – med pedaltaster i hvidbøg. Designet er gennemsyret af ønsket om størst mulig enkelhed kombineret med lige så stor praktisk anvendelighed. Registraturet er „dobbelt“ – mekanisk, men med tilkoblede trækmag- neter og elektroniske sættekombinationer.Instrumentet er i sin ydre udformning i øvrigt underordnet kirkens karakteristiske, stramme arkitektur, der skyldes Wilhelm Wohlert. Og en ganske traditionel teknisk og klangligt helt ideel opstilling, der udnytter kirkens fordelagtige musikakustik, har været mulig.
Orglet skal derudover ses i forbindelse med Peter Brandes udsmykning af både rummet og orglet. Således er orgelhusene belagt med bladsølv, der i en stadigt vekslende farvepalet afspejler det vekslende lysindfald gennem glasmosaikruderne. Facadens platinerede gitterværk forestiller stiliserede kornaks og stjerner, og foran hele orgelpartiet svæver en 5 meter høj forsølvet mandorla – den sejrende Kristus. Øverst i facadens midterfelt ses en forgyldt cymbelstjerne, der kan bringes i rotation i direkte forbindelse med 8 bronzebjælder. (Uddrag af artikel bragt i “Orglet”, af Svend Prip, orgelkonsulent og tidl. domorganist i Haderslev)

Arkitekt: Wohlert Arkitekter
Klaviaturomfang: C-a3, C-f1
Koblinger: HV+RP, HV+SV, RP+SV, SV+SV16’, SV+SV4’, P+HV, P+RP, P+SV, P+SV4’
Tremulanter: RP, SV
Mekanisk traktur.
Barker
Mekanisk og elektrisk registratur
Kombinationer: 8.000
Stemmer: 40
Piber: 2.745, Cymbelstjerne 8 klokker af bronce

Vejleaa1_marcussen

Vejleaa4_marcussen

I. Manual II. Manual III. Manual Pedalværk
Rygpositiv:
Principal 8’
Rørfløjte 8’
Oktav 4’
Dækfløjte 4’
Oktav 2’
Sesquialtera II
Quint 1 1/3’
Mixtur 3 kor
Vox humana 8’
Great Organ:
Bordun 16’
Principal 8’
Viola 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Fløjte 4’
Quint 2 2/3’
Oktav 2’
Fløjte 2’
Terts 1 3/5’
Mixtur 4-5 kor
Fagot 16’
Trompet 8’
Swell Organ:
Fløjte 8’
Salicional 8’
Vox coelestis 8’
Svegel 4’
Oktavfløjte 4’
Oktavin 2’
Mixtur 4 kor
Corno 8’
Obo 8’
Subbas 32’
Principal 16’
Subbas 16’
Oktavbas 8’
Gedaktbas 8’
Oktav 4’
Nathorn 2’
Mixtur 5 kor
Basun 16’
Trompet 8’
Zink 4’