Tved Kirke

» Ombygninger

Orglet og opgaven

En af vores seneste ombygningsopgaver afsluttedes i august 2013 med en udvidelse af orglet i Tved Kirke på Djursland. Orglet blev oprindeligt bygget i 1965 af Jydsk Orgelbyggeri, med 4 manualstemmer og 1 pedalstemme. I 2013 udvidede vi orglet til 11 stemmer, med et svelleværk med 6 stemmer og tilhørende 2-manuals spillebord. Svelleværket blev placeret, hvor pedalværket stod tidligere, og pedalpiberne blev flyttet til nichen bag orglet og til det forreste orgelhus.

Klangen

Den nye disposition giver adskillige muligheder for at sammensætte velklingende soloregistreringer, og takket være svelleværkets voksne klangfylde, har man næsten fornemmelsen af at have to hovedværker til rådighed. De oprindelige, lidt kontant klingende stemmer bidrager til at skabe en friskhed og fasthed i den samlede klang.

Ombygningen

  • Udvidelse af orglet med svelleværk placeret bag det oprindelige orgelhus – herunder fremstilling af ny vindlade med indbygget bælg til svelleværk, samt genanvendelse af oprindelig vindlade til manual I.
  • Flytning af pedalværk til ny placering bag svelleværk.
  • Nyt 2-manuals spillebord.
  • Nyanlægning af spillemekanik til svelleværk samt ændring og renovering af mekanik til oprindelig værk samt pedal.
  • Ny blæser.
  • Fremstilling af nye stemmer, samt rensning og efterintonation af orglets oprindelige piber af hensyn til ensartethed i ansats og klang.
  • Ændring af den oprindelige Rørfløjte 4’ til en Rørquint 2 2/3’.

Tved Kirke orgel ombygning 1 klart

I. manual C-g3 II. manual C-g3 (i svelle) Pedal C-f1
Gedakt 8’ (bestående piber)
Principal 4’ (bestående piber)
Rørquint 2 2/3’(baseret på tid-ligere Rørfløjte 4’piber)
Oktav 2’ (bestående piber)
Italiensk Principal 8’
Rørfløjte 8’
Spidsfløjte 4’
Fløjte 2’
Quint 2 2/3’
Terts 1 3/5’
Tremulant
Subbas 16’ (bestående piber)