Treenighedskirken Esbjerg

» Kirkeorgler 1848-

Orglet er ombygget og udvidet – nyt rygpositiv, nyt svelleværk samt ombygget hoved- og pedalværk. Delvis genanvendelse af dele fra tidligere orgel: Frederiksborg Orgelbyggeri 1966/P. Bruhn & Søn 1991.

Instrumentet omfattede oprindeligt 28 stemmer, og det er nu udvidet til 42 stemmer (heraf to transmitterede stemmer). Spillebordet er fornyet og de elektriske systemer er opdaterede. Alt sammen med sigte på at styrke orglets klanglige fundament og de repertoiremæssige variationsmuligheder. Arkitektonisk fremstår orglet også fornyet, med et fremflyttet orgelhus, med højere pibefacader og med et rygpositiv i front.

Koblinger m.v.:

Tremulanter:  RP, HV, SV

Koblinger: Mekaniske: H+R, H+S, H+RP 415 Hz., P+R, P+H, P+S

Elektriske: R+S, H+S, H+H4′, H+H16′, H+S4′, H+S 16′, S+S 16′, S+S 4′, P+H 4′, P+S4′

Sættekombinationer: Bestående anlæg (Jens Langvad) opgraderet til type Z-2000, 4 x 2.000 komb., og tilpasset ny disposition

Cymbelstjerne

Manual C-g3   Pedal C-f1

Hovedværk II. Rygpositiv I. Svelleværk III. Pedal
Bordun 16’ · transmission fra svelleværk

Principal 8′ nye piber, C-Cs Quin.komb. med Træfl. 8’, D-a i facaden

Træfløjte 8′ · gl. piber

Oktav 4′ · nye piber

Spidsfløjte 4′ · nye piber

Quint 2 2/3′ · nye piber

Oktav 2′ · nye piber

Cornet   2 2/3’ (fælles med reg.nr. 19) og gl. piber: 2 2/3’ forkortet til 2’ +1 3/5’

Mixtur IV · nye piber

Trompet 8′ · gl. facade trompet placeret som indvendige piber

Principal 4’ · nye piber i facade

Fugara 8’  · fra c, · brugte piber i kirkens besiddelse

Gedakt 8’ · gl. piber, ny pibe HH

Quintatøn 8’ · brugte piber i kirkens besiddelse

Rørfløjte 4’ · gl. piber, ny pibe HH

Fløjte 2’ · gl. piber, fra Cornet, ny pibe HH

Sesquialtera I-III C 2’ (fælles med Fløjte 2), fra c med gl. piber c-h 2 2/3’ +2’, fra c1 2 2/3’ + 2’ + 1 3/5’

Scharf II · gl. piber fra hovedværk mixtur

Vox humana 8′ · nye piber

Bordun 16′ · nye piber C-h

Bordun 8’  . gl. piber

Gamba 8′ · C-H nye piber, fra c gl. piber

Vox Angelica 8’ · fra c, gl. piber

Oktav 4’ · gl. piber

Traversfløjte 4’ · nye piber, overblæsende fra c1

Quint 2 2/3’ · gl. piber

Waldfløjte 2’ · gl. piber

Terts 1 3/5’ · gl. piber

Mixtur III · nye piber  2’  1 1/3’ 1’ ,ikke repeterende

Fagot 16’  · nye piber, C-H ½ længde, tragtformet, fra c 1/1 længde

Trompet 8’   · nye piber

Obo 8’ · nye piber

Subbas 16’  · nye piber, (C-G tilsluttes ny ventilkasse)

Gedakt 16’ · transmission fra svelleværkets Bordun 16’ C-f1

Oktavbas 8′  · nye piber, af 75% tin i facaden C-A

Gedakt 8′ · gl. piber

Oktav 4′ · nye piber af 60% tin

Quintatøn 4’ · gl. piber

Nathorn 2′ · gl. piber

På selvstændig vindlade:

Basun 16′ · nye piber

Trompet 8′ · kombineret med Basun 16′

Trompet 4′ · kombineret med Basun 16’/Trompet 8′