Ski Middelalder kirke · Norge

» Kirkeorgler 1848-

Antallet af piber er 1.056, heraf er 44 piber overtaget fra det gamle orgel. Orglet er indbygget i to orgelhuse. I nordsiden står hovedværket, anlagt på fælles vindlade med pedalværket, med henblik på transmission af Principal 8’ og Trompet 8’. Desuden findes bagest en særskilt pedalvindlade til Fagot 16’ og Subbas 16. Dette orgelhus har piber fra Principal 8’ i facaden.
I sydsiden findes svelleværket, hvor piberne er omsluttet af et lukket orgelhus, med oplukkelige jalousier i fronten. Jalousierne kan anes bag det forgyldte gitterværk. Foran svelleværket står spillebordet. Bag svelleværket findes orglets vindforsyning med blæsermotor samt 2 kilebælge.
Ved facadens udformning har vi hentet inspiration fra vore 1800 tals orgler; med buer over pibernes øvre afslutninger samt facadepiber med rundbuede labier. Orgelhusenes profiler og gitre binder de to facader sammen. Udformningen og farvevalg føjer sig godt ind i kirkerummets arkitektur. Også klangligt er der fællestræk med idealet fra midten af 1800-tallet. Der er lagt vægt på variations- og styrkemuligheder i 8’ tonelejet, og klangen er bred og grundtonerig.

Ski-Middelalderkirke_norge_marcussen2

Ski-Middelalderkirke_norge_marcussen

Klaviaturomfang: C – g3, C – f1
Koblinger: HV+SV, S+S16’, P+HV, P+SV,
Tremulant:  SV
Temperering: Ligesvævende, i tonehøjde 440 hz. ved 20°C.
Unda maris 8’, fra c er genbrug af Erzähler 8’ fra det tidligere orgel

 

Hovedværk
I. manual
Principal 8’
Blokfløjte 8’
Quintatøn 8’
Oktav 4’
Rørfløjte 4’
Oktav 2’
Mixtur III · 2’ kor fælles med Oktav 2’
Trompet 8’
Svelleværk
II. manual
Gamba 8’
Flauta amabile 8’
Unda maris 8’
Gedakt 8’
Traversfløjte 4’
Sesquialtera II
Waldfløjte 2’
Obo 8’
Pedal
Subbas 16’
Oktav 8’ · transmission from HV Principal 8’
Fagot 16’
Trompet 8’ · transmission from HV Trompet 8’