Sct. Nicolai Kirke · Aabenraa

» Kirkeorgler 1848-

Orglet i Sct. Nicolai kirke er bygget i 1956. I årene 1949-56 renoveredes kirken gennemgribende, under ledelse af arkitekterne Kaare og Esben Klint, og sidstnævnte har også tegnet orglets facade. Orglet er indbygget på snæver plads foran kirkens vestmur. Orglet har mekanisk traktur og registratur, og 3 manualer og pedal: Brystværk, Hovedværk og Overværk er indbygget i det store orgelhus, og mod nord ses pedaltårnet. Orglet er fortsat i sin oprindelige tilstand, og i 2011 blev det istandsat og efterintoneret.

Klaviaturomfang: C-g3, C-f1

Mekanisk traktur og registratur.

Koblinger: HV+OV, HV+BV, P+HV, P+OV, P+BV

Tremulant: BV

Stemmer: 31

Stemning: ligesvævende, a’ = 439 Hz. ved 20oC

Antal piber: 2.052

Aabenraa_nikolaikirke_marcussen

Nikolai_kirke_aabenraa

I. Manual II. Manual III. Manual Pedalværk
Positiv:

Gedakt 8’
Italiensk Pr. 4’
Quintatøn 4’
Waldfløjte 2’
Sivfløjte 1’
Sesquialtera II
Scharf IV
Dulcian 16’
 

Hovedværk:

Principal 8’
Rørfløjte 8’
Oktav 4’
Spidsfløjte 4’
Oktav 2’
Mixtur V
Trompet 8’

Brystværk:

Gedakt 8’
Rørfløjte 4’
Principal 2’
Blokfløjte 2’
Quint 1 1/3’
Cymbel I
Regal 8’

 

Subbas 16’
Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Nathorn 2’
Mixtur VI
Fagot 16’
Trompet 8’
Skalmeje 4’