Sct. Nicolai kirke · Svendborg

» Ombygninger

Udvidelse af orglet med nyt IV. manual (Crescendoværk)

Orglet leveredes i 1967, med 32 stemmer fordelt på tre manualer og pedal, mekanisk traktur og registratur. I 2016 er orglet udvidet med et crescendoværk med 9 stemmer, hvoraf de 3 udføres med transmission til pedalværket. Crescendoværket er indrettet i et orgelhus af eg, indfældet i balustraden i orgelpulpiturets side mod tårnrummet, med svellejalousier i front mod kirkerummet. Et nyt 4-manuals spillebord samt registertavler er placeret i hoved-/brystværkshusets sokkel. Orglets registratur er ombygget til elektrisk funktion og udstyret med et sættekombinationsanlæg.

Koblinger:
Mekaniske: HV+RP, HV+CV, HV+BV,
Elektriske:  HV+CV, RP+CV
Mekaniske : P+HV, P+RP, P+CV, P+BV
Tremulanter: RP, BV, CV
Cymbelstjerne
Svelledøre for BV
Svellejalousier til CV
Sættekombinationsanlæg, fabrikat Jens Langvad, 4 x 2.000 kombinationer.

svendborg_nikolai_kirke_marcussenS

svendborg_nikolai_kirke_marcussen5S

svendborg_nikolai_kirke_marcussen2S

svendborg_nikolai_kirke_marcussen4S

svendborg_nikolai_kirke_marcussen3S

 

I. Manual  II. Manual

 
 IIl. Manual

 
llll. Manual

 
 Pedal
Rygpositiv
Bordun 16’
Gamba 8’
Rørgedakt 8’
Celeste 8’
Italiensk Principal 4’
Nasat 2 2/3’
Waldfløjte 2’
Rauschquint II
Obo 8’
Hovedværk
Principal 8’
Rørfløjte 8’
Oktav 4’
Spidsfløjte 4’
Spidsquint 2 2/3’
Oktav 2’
Mixtur IV-VI
Trompet 8’
Crescendoværk
Gedakt 16’
Blokfløjte 8’
Gamba 8’
Vox Coelestis 8’ fra c
Tværfløjte 4’
Waldfløjte 2’
Cornet III
Trompet 8’
Obo 8’
Brystværk
Trægedakt 8’
Rørfløjte 4’
Principal 2’
Sivfløjte 1’
Cymbel II
Ranket 16’
Vox humana 8’
Subbas 16’
Gedaktbas 16’ tr.
Principal 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Basfløjte 4’ tr.
Nathorn 2’
Rauschquint III
Fagot 16’
Trompetbas 8’ tr.
Zink 4’