Sct. Mariæ Kirke · Helsingør

» Restaureringer

Sct. Mariæ Kirkes orgel blev bygget o. 1641 af orgelbyggeren Johan Lorentz (f. o. 1580 i Sachsen, død 1650 i Helsingør). Orglet havde ManualWerk med 9 stemmer, Positiv med 7 stemmer og PedalWerk med 8 stemmer. Orglet blev ombygget 1662-63 af orgelbyggeren Hans Christoff Frietzsch (f.o. 1600 i Tyskland, død 1674 i Tyskland). Det skete i de år, hvor komponisten Diderich Buxtehude virkede som organist ved Sct. Mariæ Kirke (1660-68).

Dette orgel stod til 1854, hvor Marcussen & Søn byggede et nyt orgelværk på 21 stemmer bag de gamle orgelhuse. I 1960 udskiftede Th. Frobenius & Sønner Marcussen-orglet med et neoklassisk værk. Dette orgel havde 9 stemmer i Hovedværk, 7 stemmer i Rygpositiv, 5 stemmer i et nytilføjet Brystværk og 8 stemmer i Pedal. Orglet stod indtil 1. oktober 1995. En stor pengegave har skabt mulighed for at nybygge orgelværket efter historisk forbillede; det “nye” orgel blev taget i brug d. 1. februar 1998. Orglet er teknisk og klangligt i en skikkelse som et orgel fra o. 1650. Professor, Dr. Cornelius H. Edskes, Groningen, var kunstnerisk leder af orgel-projektet; domorganist Kristian Olesen, Roskilde, var menighedsrådets orgelkonsulent på projektet.

Rekonstruktionen er beskrevet af organist Henrik Fibiger Nørfelt i jubilæumskriftet Marcussen & Søn 1806-2006, ISBN 87-981244-1-2. Desuden i “Orglet i Sct. Mariæ kirke i Helsingør – Et festskrift” , ISBN 87-787383-0-5.

Klaviaturomfang, MW og BW: CDEFGA-c3; RW: CDE-c3; PW: CDE-d1.
Koblinger: MW-RW; BW-MW; MW-PW; RW-PW.
Tremulant for RW; tremulant for hele orglet.
Zimbelstern.
Facadepiberne i RW (FGA-a1) er eneste piber fra Lorentz-Frietzsch-orglet.
Temperering: Uligesvævende (uden ulv).
Tonehøjde: a1 435 hz ved 15° Celcius (fastsat iflg. undersøgelse af rygpositivets gamle facadepiber).
Vindtryk for hele orglet: 66,3 mm.
Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.

Helsingør_Sct.Mariæ_kirke3

Helsingør_Sct.Mariæ_kirke4

Helsingør_Sct.Mariæ_kirke6

I. Manual II. Manual IIl. Manual Pedalværk
ManualWerk
Principal 8 F.
Gedact 8 F.
Octava 4 F.
RohrFlöit 4 F.
Quinte 3 F
Octava 2 F.
ZifFlöit 1 1/2 F.
MiksTur 4 Fach
Trompete 8 F.
RückWerk
Gedact 8 F.
Principal 4 F.
Flöit 4 F.
Quinte 3 F.
Octava 2 F.
SesQuialter
Scharf 3 Fach
Krumbhorn 8 F.
BrustWerk
Gedact 8 F.
Flöit 4 F.
GemsHorn 2 F.
Sedecima 1 F.
Regal 8 F.
PedalWerk
UnterSatz 16 F.
Principal 8 F.
Gedact 8 F.
Octava 4 F.
RauschPfeife 2 Fach (1997: udvidet til 3 Fach)
PoSaun 16 F.
Trompete 8 F.
Trompete 4 F.