Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa

» Kirkeorgler 1848-

Orglet er opstillet på et nybygget pulpitur, som også giver gode pladsforhold til kirkens pigekor. Orgel og pulpitur er udformet i samarbejde med arkitekt m.a.a. Gert Madsen. Værket er fordelt i tre orgelhuse: Hovedværket forrest, med facaden indfældet i balustraden. Principal 8’ findes i facaden fra Fs, C-F er udført med indvendigt krøbbede piber. Af pladshensyn er Gemshorn 8’ C-F fælles med Principal 8’. Svelleværket står bagved, i tårnrummet, og imellem orgelhusene er det fritstående spillebord placeret. Pedalværket er også placeret i tårnrummet, ved siden af svelleværket. Desuden findes et fritstående anlæg med kilebælge, til forsyning af manualværker.
Det nye orgel erstatter et Marcussenorgel fra 1967, som i 2016 flyttes til Gjellerup Valgmenighedskirke.

 

Skt.Nikolaikirke_aabenraa_marcussenS

Skt.Nikolaikirke_aabenraa_marcussen2S

Skt.Nikolaikirke_aabenraa_marcussen3S

Gemshorn 8’  C-F fælles med Principal 8’
Klaviaturomfang: C – g3, C – f1
Koblinger: H+S, H+S16’, P+H, P+S
Tremulant: Svelleværk
Temperering: Ligesvævende, i tonehøjde 440 hz. ved 20°C

Hovedværk
I. manual
Principal 8’
Gemshorn 8’
Oktav 4’
Fløjte 2’
Sesquialtera II
Mixtur III
Svelleværk
II. manual
Viola di gamba 8’
Bordun 8’
Fløjte 4’
Nasat 2 2/3’
Oktav 2’
Obo 8’
Pedal
Subbas 16’
Oktavbas 8’
Rauschquint II
Fagot 16’