Nordstrand kirke · Norge

» Kirkeorgler 1848-

Den oprindelige kirke blev indviet i 1866 og i årene 2014-2015 blev Nordstrand kirke ombygget og udvidet. I forlængelse heraf nedsatte man en orgelkomite med henblik på anskaffelse af nyt orgel til kirken. Det nye orgel blev indviet i november 2018. Orgelfacade er designet af Marcussen & søn i samarbejde med Arkitektfirmaet Meinich/Trinelise Sonne.

Orglets i alt 1.315 piber er fordelt i tre sektioner: orgelhuset med spillebordet rummer hovedværkets 9 stemmer, til højre et pedalværk med 5 stemmer, og et svelleværk med 8 stemmer, samt vindforsyning med store bælge, er placeret inde i nichen. Orglets spillefunktioner sker ad mekanisk vej, fra tangenter, koblinger og svelletrin. Registerfunktionerne styres elektrisk og er udstyret med sættekombinationer.

Koblinger: HV+SV, P+HV, P+SV

Tremulant:  SV

 

Hovedværk  I. manual  C-g3 Svelleværk  II. manual C – g3 Pedal  C-f1
Bordun 16’      

Principal 8’      

Gamba 8’         

Rørfløjte 8’     

Oktav 4’            

Gedaktfløjte 4’

Cornet IV fra g

Oktav 2’ Mixtur III-IV    (1 1/3’)

Salicional 8’    

Gedakt 8’         

Vox celeste 8’ fra c                   

Traversfløjte 4’                          

Waldfløjte 2’

Quint 2 2/3     

Obo 8’                                            

Trompet 8’

Subbas 16’        

Gedakt 8’         

Oktav 8’                                         

Oktav 4’                                        

Fagot/Basun 16’