Løgumkloster kirke

» Kirkeorgler 1848-

Logumkloster_orgel_marcussen9s

Logumkloster_orgel_marcussen12s

Ombygning og udvidelse af orglet i 2015: nyt svelleværk med 16 stemmer, hvoraf 2 stemmer udføres med transmission til pedalværket. Desuden tilføjes 2 pedalstemmer; Untersatz 32’ og Nathorn 2’. I hovedværket erstatter Principal 16’ bestående Gedaktpommer 16’, Hulfløjte 8’ erstatter Rørfløjte 8’, som flyttes til svelleværket, en Terz 1 3/5’ tilføjes. I brystværket tilføjes Krumhorn 16’. Endvidere indbygning af nyt 3-manuals spillebord, samt barkermaskine til hovedværkets 16’ kobling. Orglets registeranlæg udføres som dobbeltregistratur, med mekanisk funktion suppleret med elektrisk funktion (udført med trykluft-cylindere til sløjfetrækket), sidstnævnte med henblik på montering af et sættekombinationsanlæg. Alle orgelhuse, samt facade, er nye, og de er udformet i samarbejde med Jørgen Overbys Tegnestue A/S. Orgelhuse er fremstillet af pudshøvlet eg, med facade- og spillebordsdetaljer af ibenholt. De fleste af piberne fra det tidligere Marcussen orgel  (1969, 27 st.) er genanvendt.

Logumkloster_orgel_marcussen10as

Logumkloster_orgel_marcussen4s

I. Manual II. Manual III. Manual Pedalværk
Hovedværk
Præstant 16’
Præstant 8’
Hulfløjte 8’
Oktav 4’
Spidsfløjte 4’
Quint 2 2/3’
Oktav 2’
Terz 1 3/5’
Mixtur V
Trompet 8’
Brystværk
Gedakt 8’
Spidsgamba 8’
Principal 4’
Rørfløjte 4’
Waldfløjte 2’
Quint 1 1/3’
Sesquialtera II
Scharf IV
Krumhorn 16’
Dulcian 8′
Svelleværk
Bordun 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Vox Celeste 8’, fra c
Rørfløjte 8’
Oktav 4’
Traversfløjte 4’
Quint 2 2/3’
Piccolo 2’
Terz 1 3/5’
Sivfløjte 1’
Mixtur II-VIII
Fagot 16’
Tromp. harm. 8’
Obo 8′
Clairon 4’
Pedal
Untersatz 32’
Principal 16’
Subbas 16’
Gedaktbas 16’
Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Nathorn 2’
Mixtur V
Basun 16’
Fagot 16’
Trompet 8’
Skalmeje 4’

Koblinger:  H+B, H+S, B+S, H+H16’, P+H, P+S, P+B
Tremulanter: B, S
Døre for BV, mekanisk, betjenes med trin
Svellejalousier til SV, mekanisk, betjenes med trin, position vises i display
Sættekombinationer, 20 brugergrupper á 2.000, fabrikat Laukhuff.
Betjening via touch screen samt med sequencer i trin samt i tryklister under manualklaviaturer.
Crescendofunktion med trinbetjening.
8 faste kombinationer, betjenes med trin.