Lillerød Kirke

» Kirkeorgler 1848-

Orglet i Lillerød kirke er bygget i 2011. Værkerne er placeret i tre orgelhuse, som er anbragt således, at lysindfald fra vest ikke hindres. De mekaniske forbindelser og vindkanaler er skjult under gulvet. Det forreste orgelhus omfatter to værksektioner: Hovedværk og Soloværk. Egentlig er der tale om et stort hovedværk, som er delt i 2, således at 4 registre kan spille på deres eget klaviatur. Det drejer sig om to fløjtestemmer og en fler-koret stemme, som også består af fløjtepiber, og som tilsammen giver den meget karakteriske Cornet-klang. Den 4. stemme i Soloværket er en Trompet. Alle 4 stemmer kan i øvrigt spilles fra både 1. og 2. manualklaviatur, de er anlagt som såkaldte vekselregistre. Svelleværket er placeret bagest. Dette værk omfatter bl.a. en 16’ labialstemme, som danner bunden i værket, og typiske svelleværksregistre, såsom strygestemme, overblæsende fløjte og Obo-stemme. Manualværkerne er tilsluttet kilebælge, som er anbragt i svelleværkets sokkel. Mod syd står pedalværket, også med en Principal 8’ i facaden, som dog har en større vidde mensur end hovedværkets Principal.

Arkitekt: Anne Nebel
Højde: 4,6m Bredde: 5,5m Dybde: 3,3m
Klaviaturomfang: C-g’’’, C-f’
Koblinger: HV+SOLO, HV+SV, SOLO+SV, P+HV, P+SOLO, P+SV, P+SOLO 4’
Tremulant: SV
Mekanisk traktur, elektrisk registratur.
Sættekombinationer: 4 x 2000
Stemmer: 22

lillerød_kirke_marcussen4

lillerød_kirke_marcussen3

lillerød_kirke_marcussen2

I. Manual II. Manual IIL. Manual Pedalværk
Hovedværk:
Principal 8’
Oktav 4’
Oktav 2’
Mixture 3-4 kor
Vox humana 8’
Soloværk:
Blokfløjte 8’
Gedaktfløjte 4’
Cornet I-III
Trompet 8’
Svelleværk:
Gedakt 16’
Rørfløjte 8’
Gamba 8’
Traversfløjte 4’
Fløjte 2’
Sesquialtera II
Mixtur 4 kor
Obo 8’
Subbas 16’
Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Fagot 16’