Hjarnø Church

» Kirkeorgler 1806-1847

Orglet blev oprindeligt bygget til Lyngby Seminarium ved Grenaa. Seminariet indsatte orglet i Lyngby kirke. På grundlag af orgelbyggeriets leveringsliste er orglet leverance nr. 20.

Manual C-f3
Principal 8 Fod                             C-H kombineret med Gedackt 8 Fod, resten metal
Gedackt  8 Fod                            C-h1 af træ, resten metal
Fugara 4 Fod                                C-f3 af metal
Flageolet 2 Fod                           C-f3 af metal

Fast anhangspedal C-d1
Vindtryk: 60 mm
Tonehøjde: 430,43 hz. Ved 20oC. Orglet er stemt ligesvævende.
Rekonstruktion af kassebælge, med trinbetjening.
Til funktion sammen med blæser er der indbygget en ny reguleringsbælg i orgelhusets underdel.

I foråret 1945 blev orglet opstillet i Finderup kirke ved Viborg, og i den forbindelse blev orglet istandsat og udstyret med en ny facade bestående af stumme zinkpiber (I 1971 belagt med tinfolie). Det vides ikke hvordan orglet oprindeligt har set ud. I tilbudet på flytningen omtales udgift til bælgetræder, så det oprindelige bælgtrædeanlæg har stadig været i funktion på dette tidspunkt. I årene 1947-49 fremgår det af korrespondancen mellem Finderup kirke og orgelbyggeriet, at der er problemer med vindforsyningen. I brev af 13. juni 1949 bekræftes levering af blæser og ”…samtidig med blæseren må leveres og opstilles en ny magasinbælg, da det nuværende bælganlæg ikke kan anvendes til luftregulering.” Arbejdet blev udført i december 1949. I 1971 blev orglet istandsat af Marcussen & Søn. I 1997 blev orglet solgt til Grenaa kirke.

I 2007 blev orglet restaureret og rekonstrueret i 2007, og opstillet i kirken på Hjarnø.

hjarnoe_kirke_marcussen

hjarnoe_orgel_marcussen1

hjarnoe_orgel_marcussen3

hjarnoe_orgel_marcussen2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA