Helligkors Kirken · København

» Kirkeorgler 1806-1847

Marcussen & Reuter byggede orglet i 1834 til Starup kirke ved Haderslev, og orglet er dermed et af de allerældste, bevarede Marcussen orgler.
I 1921 flyttedes orglet til Bevtoft kirke i forbindelse med delvis ombygning/omdisponering. Her stod det indtil 2003, hvor det afløstes af et nyt Marcussen orgel. I samme år blev orglet flyttet til Helligkors kirke.

Orglet er restaureret i 1979, hvor også den oprindelige disposition er genskabt, med nye piber i enkelte stemmer.

Manual C-f3
Gedakt 8’     1834
Fugara 8’     C-H fælles med Gedakt 8‘, fra c nye 1979
Principal 4‘     1834, nye facadepiber 1979, heraf C-H klingende
Fløjte 4‘     1834
Quint 2 2/3‘    1834
Oktav 2‘    1834
Terts 1 3/5‘    nye 1979
Trompet 8’    nye, bas/diskant deling ved h/c1 1979

Anhangspedal C-d1
Stemning ligesvævende, a’= ca. 438 Hz. Ved 18oC
Sløjfevindlade, mekanisk traktur og registratur.
I 1954 kompletteret med foldebælge og ny blæser, det skete dog således, at de originale kassebælge er næsten intakt bevaret.

Helligkors_kirke_marcussen

Helligkors_kirke_marcussen3