Helligånds Kirken · København

» Kirkeorgler 1848-

I Helligåndskirken på Strøget i København gennemførtes i 1986 en særdeles omfattende ombygning af Knud Olsen/Marcussen-orglet fra 1879/1929/ 1951. Bag arkitekt H.B. Storcks facade fra 1879 opbyggedes et i teknisk henseende nyt instrument med 75 stemmer.

Lay-out og indretning af det fritstående, 4-manuals spillebord er inspireret af Cavaillé-Coll-instrumenter i bl.a. St. Sulpice og Notre Dame, og trakturen er mekanisk/pneumatisk med trækbælge umiddelbart under vindladerne. Ældre pibemateriale er genanvendt i stort omfang – ikke blot fra Helligåndskirken, men også fra forskellige nedrevne orgler fra århundredets første årtier.

helligandskirken_marcussen2

helligandskirken_marcussen6

C-g3, C-f1.
Koblinger: I/II, III/II, III16/II, IV/II, IV/III, IV16/III, III/I, I/P, II/P, III/P, IV/P, Generalnor-
malkobling, Generalcrescendo, Tutti, “Appel”-registrering for diskantregistre samlet eller
delt for hvert værk. Indføringstrin for 32’-ped., Annuleringstrin for registertræk, Klokke-
spil.

I. Manual II. Manual lII. Manual lV. Manual Pedalværk
Rygpositiv
Principal 8’
Bordun 8’
Octav 4’
Spidsfløjte 4’
Principalfløjte 2’
Larigot 1 1/3’
Sesquialtera II
Mixtur IV
Cromorne 8’
Tremulant
Hovedværk
Principal 16’
Gedakt 16’
Principal 8’
Salicional 8’
Hulfløjte 8’
Gedakt 8’
Octav 4’
Flute harmon. 4’
Gedaktfløjte 4’
Quint 2 2/3’
Octav 2’
Terz 1 3/5’
Mixtur V-VII
Trompet 16’
Trompet 8’
Trompet 4’
Quintatøn 16’
Principal 8’
Fugara 8’
Vox angelica 8’
Hulfløjte 8’
Wienerfløjte 8’
Octav 4’
Tværfløjte 4’
Nasat 2 2/3
Fløjte 2’
Terz 1 3/5’
Superoktav 1’
Mixtur IV
Dulcian 16’
Trompet 8’
Krumhorn 8’
Skalmeje 4’
Tremulant
Bordun 16’
Gamba 8’
Vox celeste 8’
Flute harmon. 8’
Rørfløjte 8’
Quintatøn 8’
Principal 4’
Fugara 4’
Flute octav. 4’
Quint 2 2/3’
Flageolet 2’
Terz 1 3/5’
Mixtur IV-V
Fagot 16’
Trompet harmon. 8’
Obo 8’
Vox humana 8’
Clairon 4’
Tremulant
Principal 16’
Octav 8’
Octav 4’
Mixtur VI
Bombarde 16’
Trompet 8’
Subbas 16’
Fløjtebas 8’
Gedakt 8’
Hulfløjte 4’
Nathorn 2’
Cornet IV
Clarino 4’