Hässleholm Kirke · Sverige

» Kirkeorgler 1848-

Orglet, der er bygget i 1955, har 42 stemmer fordelt på hovedværk, rygpositiv, brystværk (m. svellejalousier) og pedalværk, sidstnævnte omfattende særskilt cantus firmus-pedalvindlade, placeret over brystværket, med Skalmeje 4’ og Nathorn 2’ i facaden, så de kan klinge frit ud. Øvrige pedalstemmer på CF-vindladen er Quintadena og Mixtur.
Orglet er anlagt med sløjfevindlader, mekanisk spille- og registermekanik, pedalværket dog med pneumatiske registertrækbælge i forbindelse med et frikombinationssystem.
Orglet er i øvrigt det første Marcussen orgel med spanske trompeter i Sverige.
Facadeudformning blev udført i samarbejde med Domkirkearkitekt Eiler Græbe, og orgelhusenes øvre partier og ornamentik blev udført i Sverige af en stedlig snedker.

Omfang: C-g3, C-f1
Koblinger: H+R, H+B, P+H, P+R, P+B

Hasleholm_marcussen2

Hasleholm_marcussen1

I. Manual II. Manual III. Manual Pedalværk
Rygpositiv
Gedackt 8’
Quintadena 8’
Principal 8’
Koppelfloit 4’
Oktava 2’
Waldfloit 2’
Sivfloit 1 1/3’
Sesquialtera II
Scharf IV
Dulcian 16’
Krumhorn 8’
Hovedværk
Quintadena 16’
Principal 8’
Rörflöit 8’
Oktava 4’
Spetsflöit 4’
Spetsquint 2 2/3’
Oktava 2’
Mixtur V
Cymbel III
Trumpet 8’ · i facaden
Brystværk
Gedackt 8‘
Blockfloit 4‘
Principal 2‘
Gedacktfloit 2‘
Oktava 1‘
Sesquialtera II
Cymbel I
Vox humana 8’
Regal 4’
Principal 16’
Subbas 16’
Oktava 8’
Gedackt 8’
Oktava 4’
Nachthorn 2’
Quintadena 2‘+1‘
Mixtur VI
Fagott 16‘
Trumpet 8‘
Skalmeja 4’
Cornet 2’