Hammerfest Kirke · Norge

» Kirkeorgler 1848-

Orglet til Hammerfest kirke er leveret i 2010, og det indtager pladsen som vores leverance længst mod nord – hidtil var det vore instrumenter i Grønland som havde denne plads. Det nye orgel består af 30 stemmer + 2 transmitterede stemmer, fordelt på 2 manualværker og pedalværk. Antallet af piber er 1.782. Orglets arkitektoniske udformning skal spejle kirkebygningens stejle saddeltag, og de trekantede former, som også går igen i tårnet og i vinduerne. Pibeopstillingen er valgt i et enkelt forløb, med lige pibefodlængder, for også at inddrage de lige linjer som findes i balustrade og i glasmosaik-vinduet.

Orglet er indbygget i tre orgelhuse. Forrest står hovedværket, anlagt på fælles vindlade med pedalværket, med henblik på transmission af to stemmer (Principal 16’ og Trompet 8’) fra hovedværk til pedal. Dette orgelhus har piber fra hovedværkets Oktav 8’ i facaden. Bagved findes en separat sektion til pedalværket, til stemmerne Subbas 16’, Bordun 8’, Oktav 8’, Oktav 4’ og Basun 16’. Oktav 8’-piber ses i facaden.Bagest findes svelleværket, hvor piberne er omsluttet af et lukket orgelhus, med oplukkelige jalousier i fronten. Jalousiernes åbningsvinkel styres fra et trin i spillebordet, således at pibernes klangvolumen kan reguleres. Jalousierne er ikke umiddelbart synlige, idet de store piber i Principal 16’ er placeret foran. Alle piber i Principal 16’ findes i fuld længde (den største pibe på tonen C : 5,40 m), hvilket er en sjældenhed i et 2-manuals orgel.

I det hele taget er der lagt vægt på mange variations- og styrkemuligheder i orglets 16’ og 8’ toneleje. Begge manualværker er udstyret med fire 8’ stemmer, og orglets klang har fokus på det romantiske ideal. Klangen er grundtonerig, i registervalget og i intonationen, herunder større viddemål (mensurer) på piberne og højere vindtryk. Manualværkerne har vindforsyning med kilebælge, pedalet har fjederbelastet reguleringsbælg. Dispositionen har mange fællestræk med orgeldispositioner fra sidste halvdel af 1800-tallet. På denne måde adskiller det nye orgel sig fra de orgler vort firma tidligere har leveret i Norge, som var mere præget af et klassisk klangkoncept. Udformningen af spillebordet er stilistisk tilpasset orglets klangkoncept, med registrene anlagt i ”terrasser”.

 

Hammerfest_marcussen12

hammerfest_kirke

Højde: 5,5 m (Principal 16’ 7,4 m) Bredde: 3,4 m Dybde: 6,4 m incl. spillebord
Klaviaturomfang: C – g’’’ , C – f’
Koblinger: I+II, P+I, P+II
Tremulant: SV
Spilletraktur: Mekanisk
Registratur: Elektrisk
Kombinationer: 4 x 2.000
Stemmer: 30+2 transmissioner

I. Manual II. Manual Pedalværk
Hovedværk
Principal 16’
Oktav 8’
Viola 8’
Rørfløjte 8’
Flûte harmonique 8’
Oktav 4’
Fløjte 4’
Kvint 2 2/3’
Oktav 2’
Mixtur IV
Trompet 8’
Svelleværk

Bordun 16’
Principal 8’
Salicional 8’
Unda Maris 8′
Bordun 8′
Oktav 4′
Flûte octaviante 4′
Nazard 2 2/3′

Waldfløjte 2′

Ters 1 3/5′

Plein jeu III

Fagott 16′

Obo 8′

Clairon 4′

Principal 16’ (Transm.)
Subbass 16’
Oktav 8’
Bordun 8’
Oktav 4’
Basun 16’
Trompet 8’ (Transm.)