Frederiksborg Slotskirke · Hillerød

» Restaureringer

Da Frederiksborg Slot blev genopbygget efter slotsbranden i 1859, bad man Marcussen & Søn om at bygge et nyt hovedorgel til kirken, og med komponisterne J.P.E. Hartmann og Niels W. Gade som rådgivere, byggede man i 1863/64 et orgel, som på mange måder bærer præg af at være noget udover det sædvanlige. Flere detaljer udstråler en ganske særlig kvalitet: Vindlader i mahognitræ og metalpiber i en legering af højere tinindhold end sædvanligt.  Spillebordspartiet fremtræder specielt smukt med billedskærerarbejde og perlemorsintarsia. Orglets facade ud mod kirkerummet blev udformet som en kopi af Maas/Lorentz-orglets overdådige facade, mens selve orgelværket blev bygget i tidens stil, med Marcussens tradi­tionelle, robuste mekaniske systemer, og klanglige ressourcer først og fremmest til udførelse af den romantiske musik. Idag er orglet placeret bagest på pulpituret, bag et nyere orgel, bygget P.G. Andersen i 1972. Det gamle orgel fra 1864 er fuldt funktionsdygtigt, og blev i 2001 restaureret af Marcussen & Søn, med blandt andet genskabelse af 3 forsvundne stemmer og restaurering af vindlader og mekanik.

Koplinger: I+II, P+I
Sløjfelader, mekanisk traktur og registratur.
Manualomfang: C-f3
Pedalomfang: C-d1

Frederiksborg_slotskirke8

Fredriksborgs-slotskirke2

Fredriksborg-slotskirke1

frederiksborg_slotskirke4

Frederiksborg_slotskirke5

I. Manual II. Manual Pedalværk
Hovedværk I
Bordun 16’
Principal 8’
Salicional 8’
Flauto major 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Gemshorn 4’
Nasat 2 2/3’
Oktav 2’Cornet III-IVTrompet 8′
Præluderværk II
Gedakt 16’
Violinprincipal 8’
Fugara 8’
Flauto amabile 8’
Rørfløjte 8’
Gambetta 4’
Fløjte 4’
Euphonia 8’
Pedalværk
Subbas 16’
Principal 8’
Fiolonsel 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Basun 16’