Egebæksvang kirke

» Kirkeorgler 1848-

Orglet er placeret på det bestående pulpitur, og delvist bag buen ind til tårnrummet. Foran og under tårnbuen stilles hoved- og pedalværk på fælles vindlade, med henblik på transmission af Trompet 8’, og delvis transmission af Principal 8’. Bagved og adskilt af en stemmegang stilles svelleværket. Pedalværkets Subbas 16’ C-H og Fagot 16’ stilles på separate vindladesektioner, på begge sider af tårnbuen, bag facade med Oktav 8’ C-cs.

Elektrisk registratur, med sættekombinationsanlæg (Laukhuff, BUS-setzer)

Vindsystem med fjederbelastede bælge, indbygget i vindlader.

Facade design ved Marcussen & Son. Farvesætning ved Merete Christensen  & Bo Seedorff.

 

Egebaeksvang_orgel_marcussen5_s

Egebaeksvang_orgel_marcussen6_s

Egebaeksvang_orgel_marcussen3_s

Egebaeksvang_orgel_marcussen2_s

Hovedværk I Svelleværk Pedal
Principal 8’

Blokfløjte 8’

Oktav 4’

Fløjte 4’

Cornet III

Oktav 2’

Mixtur III

Trompet 8’

Bordun 16’

Gamba 8’

Rørgedakt 8’

Celeste 8’

Italiensk Principal 4’

Nasat 2 2/3’

Waldfløjte 2’

Rauschquint II

Obo 8’

Subbas 16’

Oktav 8’

Gedakt 8’

Fagot 16’

Trompet 8’ tr. fra HV

Koblinger: I+II, P+I, P+II

Tremulant: I og II, med elektrisk regulering