Clausholm Slotskapel

» Restaureringer

Der er fundet spor af Clausholm tilbage fra 1100-tallet, men det nuværende slot blev opført af storkansler grev Conrad Reventlow i 1690’erne. I slottets kapel findes et af Danmarks ældste orgler. Det er formentlig opstillet samtidig med slottets fuldførelse i 1699. Det har ikke været muligt ad arkivalisk vej at kaste lys over orglets oprindelse. Det mest nærliggende er at pege på brødrene Johan P. og Peter P. Botzen som orglets bygmestre; ud over at være fremtrædende organister i København var de to brødre tillige nærmest enerådende som orgelbyggere i Danmark.  I bælgen er der fundet en del nodemanuskripter med musik fra det tidlige 1600-tal. Den var gået af brug, da orglet blev bygget, men noderne har stadig kunnet benyttes som tættemateriale i bælg og vindlade. Orglets historie er beskrevet af Cornelius H. Edskes i: Orglet 1/2002

Orglet er anskaffet til Clausholm Slot o. 1700 og ændringer foretaget af – formentlig – Brdr. Botzen.
Restaureret, delvis rekonstrueret af Marcussen & Søn 1997.
8 stemmer.
Mekanisk traktur og registratur.
Omfang: Manual CDE-c3, Anhangspedal CDE-a.
Klokkespil
Kilebælg med flere falter og pumpeanordning, endvidere el-blæser.

Manual:
Gedakt 8’
Principal 4’
Gedakt 4’
Oktav 2’
Sesquialtera II
Quintfløjte 1 1/3’
Mixtur III
Skalmej 8’

CLAUSHOLM-copy

Clausholm slot2 copy

Clausholm slot copy