Christiansborg Slotskirke · København

» Kirkeorgler 1806-1847

christiansborg_slotskirke_marcussen_orglet

Orglet blev bygget i 1829 af Marcussen & Reuter, og efter diverse restaureringer og ombygninger gennem tiden, blev det i 2009 endeligt restaureret og rekonstrueret til den oprindelige form. Christiansborg-orglet i sin oprindelige skikkelse må have imponeret samtiden, såvel teknisk, materialemæssigt, forarbejdningsmæssigt som klangligt. De bevarede originale dele (her tænkes især på pibematerialet) viser et niveau, som tåler sammenligning med fagets bedste mestre. Tildelingen af denne opgave var netop chancen for et gennembrud for de to unge, og i København ukendte, orgelbyggere Jürgen Marcussen og Andreas Reuter.  Derfor gjorde de sig al mulig umage for at levere et så fuldendt instrument som muligt, hvilket blandt andet afspejledes i de kostbare materialer: Blandt andet vindlader af Cuba Mahogni og piber med høj tinprocent, og hertil et helt usædvanligt fremragende håndværksmæssigt niveau, hvilket efter næsten to hundrede år fortsat vækker begejstring. Bedømmelseskomiteen udtrykte megen anerkendelse, ved orglets aflevering i 1829.

I 2012 udgav Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme en bog om Slotskirkens orgel. Slotskirkens og orglets historie behandles, og udover de historiske facts og tekniske beskrivelser, skildres også nogle af samtidens komponister, som havde betydning for orglets tilblivelse. ISBN 978-87-995713-0-7.

Christiansborg_slotskirke_marcussen1

christiansbrog_slotskirke_bælgeværk1

christiansborg_slotskirke_registertraek

christianbrog_slotskirke_pibeværk

C.F.Hansens_christiansborg_slotskirke

I. Manual II. Manual III. Manual Pedalwerk
Unterclavier
Viola da Gamba 8 Fuss
Gedackt 8 Fusston
Fugara 4 Fuss
Flöte 4 Fuss
Waldflöte 2 Fuss
Cornet 5 Fach Discant
Fagott & Clarinette 8 Fusston
Hauptwerk
Principal 8 Fuss
Quintatön 16 Fusston
Quintatön 8 Fusston
Octave 4 Fuss
Spitzflöte 4 Fuss
Quinte 5⅓ Fusston
Superoctave 2 Fuss
Sesquialtra 2⅔ u. 13/5 Fuss
Rauschflöte 2 u. 1⅓ Fuss
Sifflöte 1 Fuss
Trompete 8 Fuss
Vacant
Oberclavier
Principal 8 Fuss
Bordun 16 Fusston
Rohrflöte 8 FusstonOctave 4 Fuss
Rohrflöte 4 Fusston
Quinte 2⅔ Fuss
Superoctave 2 Fuss
Terz 13/5 Fuss
Dolcian 8 Fusston
Principal 16 Fuss
Untersatz 32 Fusston
Subbas 16 Fusston
Octave 8 Fuss
Quinte 10⅔ Fusston
Quintatön 8 Fusston
Superoctave 4 Fuss
Nachthorn 2 Fuss
Posaune 16 Fuss
Fagott 16 Fusston
Trompete 8 Fuss
Vier Ventile:
Hauptwerk / Unterclavier / Oberclavier / Pedal
Coppelungen: II+III, II+I
Calcant
Schweller zum Unterclavier8 Kastenbälge