Beder Kirke

» Kirkeorgler 1848-

Orglet er bygget i 2012. Facaden – og det nye orgelpulpitur –  er tegnet af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S.
Spillebordet er anbragt fritstående foran hoved- og pedalværket, som har fælles vindlade. Bagved findes et svelleværk.  En kilebælg er placeret under hoved-/pedalværkets vindlade.

Højde: 3,30 m Bredde: 3,30 m Dybde: 3,20 m +1,40m spillebord
Klaviaturomfang: C-g3 , C-f1
Koblinger: H+S, S+S16’, P+H, P+S
Tremulant: SV
Mekanisk traktur og registratur.
Stemmer: 16 + 2 transmitterede stemmer.
Piber: 956

bederkirke_marcussen2

bederkirke_marcussen

I. Manual II. Manual Pedalværk
Hovedværk:
Principal 8’
Spidsfløjte 8’
Oktav 4’
Rørfløjte 4’
Quint 2 2/3’
Oktav 2’
Mixtur III
Trompet 8’
Svelleværk:
Gedakt 8’
Salicional 8’
Traversfløjte 4’
Doublette 2’
Cornet II
Obo 8’
Subbas 16’
Oktav 8’, Tr.
Trompet 8’, Tr.
Fagot 16’