Bangbostrand Kirke

» Kirkeorgler 1848-

Orglet i Bangsbostrand kirke (ved Frederikshavn) blev bygget i 2007. Værkerne er opstillet i tre orgelhuse:
Forrest til venstre findes hovedværket, bagest pedalværket, og i højre side svelleværket.
Et fritstående spillebord er anbragt centralt på pulpituret, hvorfra spillemekanikken føres under podiumgulvet ud til de enkelte sektioner. Facaden er tegnet af arkitekt m.a.a. Øjvind Jørgensen

Mekanisk traktur, elektrisk registratur.
Højde: 3,80 Bredde: 8,00 Dybde: 3,00
Klaviaturomfang: C-g’’’ , C-f’
Koblinger: II/I, I/P, II/P, II4
Tremulant: II
Sættekombinationer: 4 x 2.000
Stemmer: 21
Piber: 1.222

Bangbostrand

I. Manual II. Manual Pedalværk
Bordun 16’
Principal 8’
Flöjte 8’
Oktav 4’
Traversflöjte 4’
Superoktav 2’
Mixtur III-IV,
Trompet 8’
Gedakt 8’
Gamba 8’
Vox Céleste 8’
Principal 4’
Flöjte 2’
Sesquialtera II
Quint 1 1/3’
Obo 8’
Tremulant
Subbas 16’
Principal 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Fagot 16’