Vores omverden

Vi holder af vores placering midt i Aabenraa, og derfor vil vi gerne give lidt videre til vores lokalområde. Samtidig er vi bevidste om vigtigheden af at tænke på miljøet, til gavn for kommende generationer.

Vores værksteder ligger i en flerlænget bygning ret op ad gågaden i Aabenraa. I 1744 var ejendommen ejet af borgmester Peter Taysen, i 1802 af kancelliråd Kanüts, i 1813 af herredsfoged Sivers, og fra 1830 af Marcussen & Søn. I dag er bygningen fredet (læs mere her), og vi bevarer den uden at foretage moderniseringer af facaden og gårdmiljøet, så man også i fremtiden vil kunne beundre den gamle byggestil. Vi anvender også skræddersyede og solide redskaber fra firmaets lange fortid i vores produktion, og vores produktion er som helhed et spændende sted for besøgende – og ikke kun for orgelentusiaster. Derfor har direktør Claudia Zachariassen og hendes medarbejdere ved mange lejligheder vist rundt i værkstederne og fortalt om orgelfremstilling.

Storegade24_orgelbyggeri_marcussen

Storegade24_orgelbyggeri_marcussen5

Marcussen & Søn Kulturarv Fredet

 

Bæredygtighed

Vi har monteret vores eget vandrensningssystem, så vandet fra produktionen renses for metaller såsom bly, inden det ledes videre ud til byens rensningsanlæg. På den måde har vi samtidig kontrol med hele processen fra bearbejdningen af tin til piberne til afskaffelsen af restprodukter. Mange restprodukter får desuden lov til at indgå i næste produktion, for eksempel indgår tiloversblevne tinspåner i næste bearbejdning af tin. Når vi kan holde næsten samtlige produktionsfaser inden for virksomhedens døre, sikrer det desuden, at der udskilles mindre CO2, da delelementerne dermed transporteres mindre rundt på landevejene.

Storegade24_orgelbyggeri_marcussen4