Lillerød Church

» Church organs 1848-

New organ, 2011
Architect: Anne Nebel
City / country: Lillerød, Danmark

The solo stops can be played from the 1. manual as well as the 2. manual.
Wedge-shaped bellows for the manual divisions.
Height: 4,6m Width: 5,5m Depth: 3,3m
Manual range: C-g’’’
Pedal range: C-f’
Couplers: HV+SOLO, HV+SV, SOLO+SV, P+HV, P+SOLO, P+SV, P+SOLO 4’
Tremulants: SV
Key action: Mechanical
Stop action: Electrical
Combinations: 4 x 2000
Stops: 22

lillerød_kirke_marcussen4

lillerød_kirke_marcussen3

lillerød_kirke_marcussen2

I. Manual II. Manual IIL. Manual Pedal
Great Organ:
Principal 8’
Oktav 4’
Oktav 2’
Mixture 3-4 kor
Vox humana 8’
Solo:
Blokfløjte 8’
Gedaktfløjte 4’
Cornet I-III
Trompet 8’
Swell:
Gedakt 16’
Rørfløjte 8’
Gamba 8’
Traversfløjte 4’
Fløjte 2’
Sesquialtera II
Mixtur 4 kor
Obo 8’
Subbas 16’
Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Fagot 16’