Aktuelle opgaver

Udvidelse af orglet i Hørning kirke

Orglet omdisponeres og udvides til 14 stemmer. Det er bygget i 1982 af Bruno Christensen & Sønner, i 2005 er orglet opstillet på et nyt pulpitur. Orglet havde tidligere manualværker indrettet på fælles vindlade. Det ombyggede orgel indrettes med et nyt svelleværk, som placeres over hovedværket.  Orgelfacaden suppleres med en bagvedliggende facaderamme til de største 8’ piber.

Koncertsalen · Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

I 1946 leverede Marcussen & Søn orglet til Statsradiofoniens Koncertsal. I 2009 blev 1. etape af orglets restaurering, med istandsættelse og efterintonation af pedalværket udført. I 2017 restaureredes manualværker, med bl.a. istandsættelse af el-pneumatisk traktur. Endvidere blev bælge istandsat og spillebordet forsynet med nye systemer til trakturoverførsel og sættekombinationer. I pedalværket tilføjedes Basun 16′ og Trompet 8′, og bestående chamade trompeter ændrede navn til Trompette 8′ og Bombarde 16′. I 2020 følger en efterintonering af orglet.

DKDM_marcussen20

Århus Domkirke

I 2018-2020 restaurerer vi orglet i Århus Domkirke. Orglet er bygget af Th. Frobenius & Co. i 1928, med genanvendelse af L.D. Kastens facade fra 1730. Orglet omfatter i dag 89 stemmer. Størstedelen af pibematerialet hidrører fra 1928-orglet, dog med talrige senere forandringer. Orglet omfatter også ældre pibemateriale, bl.a. 1730 (L.D. Kastens), 1855 (P.U.F. Demant), 1869-76 (J.A. Demant).
Orglets originaldisposition og klang rekonstrueres til situationen i 1928, ved tilbageføring og –flytning af piberne til deres oprindelige pladser, herunder skal omarbejdede piber, som er blevet anvendt i nye stemmer, tilbageføres til deres oprindelige konstruktion og tonehøjde. Registre som mangler helt, erstattes med rekonstruktioner, eller tilsvarende, gamle piber.

Udvidelse af orglet i Brabrand kirke

Orglet er leveret af Marcussen & Søn i 1945 og udvidet  med et rygpositiv i 1992. I 2019 tilføjes nye stemmer i hoved- og svelleværker, vindsystem ændres til kilebælge, pedal omplaceres og udvides i et selvstændigt værk, som stilles i pulpiturets nordside. Det udvidede orgel består af 31 stemmer på hovedværk, svelleværk, rygpositiv og pedalværk. Mekanisk traktur og mekanisk + elektrisk registratur.