Aktuelle opgaver

Nyt orgel til Nordstrand kirke, Norge

I 2018 leverer vi nyt orgel til Nordstrand kirke i Oslo. I 2015 afsluttedes en omfattende udvidelse og modernisering af den gamle Nordstrand kirke fra 1866.  Det nye orgel får 22 stemmer fordelt på Hovedværk, Svelleværk, Pedal.

Nordstand_kirke_norge_marcussen

Koncertsalen · Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Orglet, der er leveret af Marcussen & Søn i 1946 til Statsradiofoniens Koncertsal, er udstyret med 84 stemmer fordelt på 4 manualer og pedal, med el-pneumatisk traktur og el-registratur.
I 2009 udførtes 1. etape af orglets restaurering, med istandsættelse og efterintonation af pedalværket. I 2017-2018 restaureres manualværker, med bl.a. istandsættelse af el-pneumatisk traktur. Endvidere istandsættes bælge og spillebordet forsynes med nye systemer til trakturoverførsel og sættekombinationer. I pedalværket tilføjes Basun 16′ og Trompet 8′, og bestående chamade trompeter ændrer navn til Trompette 8′ og Bombarde 16′.

DKDM_marcussen20

 

 

Dråby kirke

I 2016 restaurerer vi orglet i Dråby kirke (ved Ebeltoft). Orglet, med 12 stemmer på 2 manualer og pedal, er bygget i 1858 til Mariager kirke, af Demant & Søn, og i 1972 blev det flyttet til Dråby kirke. Orglet har gennemgået flere istandsættelser og forandringer, herunder ombygning i 1914 af A.C. Zachariasen. Seneste restaurering blev udført i 1972 af Bruno Christensen & Sønner.

dråby_kirke_marcussen1

 

Restaurering af orglet i Brødremenighedens kirke

Brødremenigheden i Christiansfeld er en evangelisk-luthersk frimenighed, grundlagt i 1773.
Christiansfeld blev i 2015 optaget på UNESCO’s verdensarvliste.
Orglet er bygget af Marcussen & Søn i 1865, det har 21 stemmer på 2 manualer og pedal. Der er igennem tiden udført flere ombygninger af orglet, i 1900, 1948 og 1973, senest er orglet restaureret i 1981. I 2016 retableres orglets oprindelige disposition, de gamle kassebælge og deres trædefunktion kompletteres og bringes tilbage i funktion, desuden etableres ny vindforsyning med kilebælg til benyttelse sammen med blæseren, og der udføres diverse istandsættelsesarbejder.

Brødremenigheden_christinafeldt_marcussen